>" /> >" />
 De eerste project-ontwikkelaar die volledig vanuit BIM aanstuurt

De eerste project-ontwikkelaar die volledig vanuit BIM aanstuurt

Beheersen van risico’s voor ontwikkelaars

VORM ziet de voordelen van datagedreven discussie middels Solibri. De afgelopen maanden is iedereen van de benodigde kennis voorzien om gebruik te kunnen maken van Solibri voor zijn of haar taken.


 

2050

VORM heeft de ambitie om betaalbare woningen te maken. 50% sneller en 20% goedkoper. Uiteraard is digitaal bouwen een middel wat hieraan bij gaat dragen. Een voorwaarde is dat iedereen in het gehele proces van ontwikkelen tot uitvoeren optimaal gebruik gaat maken van de modellen. Voor een optimale sturing met modellen en de data is het cruciaal de juiste parameters te herkennen. VORM vraagt daarom aan alle participanten om de BIM modellen/data aan te leveren volgens een project specifiek BIM uitvoeringsplan.  
 
 " Als wij echt iedereen leren 3D te lezen, hebben we geen traditionele output meer nodig, kunnen we sneller schakelen en data beter herleiden." 


Opgelost met Solibri

Ontwikkelaars bemoeiden zich nog weinig met het model, terwijl juist de integraliteit op deze manier geborgd kan worden. Uit de modellen haal je de getallen voor je ontwikkeling. Progressie is op deze manier numeriek en herleidbaar te bewaken.

Solibri is zo’n tool die je dat inzicht kan geven. De intuïtieve interface zorgt voor een hele korte leercurve. Een holding-brede werkmethodiek met standaard classificaties, ITO’s en rulesets werden al direct als essentieel ervaren. Bedrijf en project overstijgend kunnen optimalisaties worden doorgevoerd. Complexe grote projecten werden in no-time inzichtelijk gemaakt voor alle belanghebbenden.Zeker nu steeds meer overleggen digitaal plaatsvinden, is de combinatie MS Teams met Solibri op het scherm gedeeld, zo verhelderend. De discussies op basis van relatief simpele BIM datamodellen zorgen voor betere communicatie, input voor de stichtingskosten opzet en daardoor voor minder risico. Dat is pure winst.
 

 

Solibri zelf proberen?

Samenvatting

Bedrijf VORM
Branch Architectuur
HQ Rotterdam
Software Solibri, BIMcollab
Uitdaging Ontwikkelaars bemoeiden zich nog weinig met het model, terwijl juist de integraliteit op deze manier geborgd kan worden.
Oplossing Solibri geeft inzicht. De intuïtieve interface zorgt voor een hele korte leercurve.
Resultaten
  • Verhelderend
  • Inzicht
  • ITO’s en rulesets werden al direct als essentieel ervaren.
  • Betere communicatie
  • Input voor de stichtingskosten opzet