Wat is IFC? En waarom zou je het gebruiken

Wat is IFC? En waarom zou je het gebruiken

Om informatie-uitwisseling tussen bouwpartijen te bevorderen, is BuildingSMART in 1995 opgericht door Amerikaanse en Europese AEC-bedrijven. BuildingSMART is de beheerder van IFC en heeft meer dan 1.000 leden en zogenaamde 'chapters' in Europa, Japan, Korea, Singapore, Australië en Amerika. KUBUS is lid van BuildingSMART Benelux.

Software en discipline-onafhankelijk

Het uitgangspunt bij openBIM/IFC is op een betrouwbare en consistente manier intelligente projectinformatie uitwisselen tussen verschillende softwarepakketten. Dit betekent dat gebruikers data kunnen gebruiken in hun softwareprogramma die afkomstig is van een andere projectdeelnemer die werkt met andere software en visa versa.

Hoe begin je met IFC?

Wil je aan de slag met IFC, dan is het kiezen voor een softwarepakket van een leverancier die openBIM omarmt de eerste stap. De ervaring leert dat IFC en de samenwerking in de keten in die pakketten het beste wordt ondersteund. Ga vervolgens in overleg met de partij waarmee je informatie wilt uitwisselen op basis van IFC. Gebruik het, werk samen, doe ervaring op en ontdek hoe je modellen het beste kunt opbouwen. Voor een snelle start volg je een Archicad IFC-cursus op maat.

Richtlijnen voor modellen

Om informatie in een BIM-model op de juiste wijze te kunnen uitwisselen op basis van IFC is het van belang dat modellen gestructureerd en bruikbaar zijn voor andere partijen. Zowel in Nederland als in België zijn afspraken rondom modellen vastgelegd in een beknopte handleiding. Hierin worden afspraken over het uitwisselformaat, de te hanteren basisstructuur en het borgen van objectinformatie omschreven. Lees hier meer over het toetsen van IFC modellen aan de BIM basis ILS.


Wil jij meer weten over IFC? Volg dan de cursus speciaal voor Archicad gebruikers!